Voorwaarden

Reserveringen

Reserveringen zijn pas definitief wanneer de orderbevestiging ondertekend is terugontvangen door TrainmetPeter of dat er middels mail een bevestiging van de klant is ontvangen.

Betalingen

Als is overeengekomen dat het bedrag per factuur zal worden voldaan, dan verwachten wij de betaling van het gehele bedrag binnen 15 dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Tenzij anders is overeengekomen.

Annuleringsvoorwaarden

Binnen een maand voor de cursusdatum:
Bij annulering binnen een maand voor de cursusdatum kan in overleg een andere datum worden gezocht. Lukt dit niet dan brengen wij 15 procent van het totaalbedrag in rekening.

Binnen twee weken voor de cursusdatum:
Bij annulering binnen twee weken voor de cursusdatum kan in overleg een andere datum worden gezocht. Lukt dit niet dan brengen wij 50 procent van het totaalbedrag in rekening.

Aansprakelijkheid

De cursussen voldoen aan de gestelde algemene veiligheidseisen. TrainmetPeter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheid of het niet opvolgen van instructies van de trainer door cursisten.

Overmacht

TrainmetPeter behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen of te annuleren in geval van: natuurinvloeden, politieke conflicten, stakingen of welke andere overmachtssituatie dan ook, zonder dat zij tot schadevergoeding is gehouden.

Algemeen voorbehouden

Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden TrainmetPeter niet. TrainmetPeter behoudt het recht wijzigingen aan te brengen in het programma indien hiertoe gegronde redenen bestaan.